Kaebuste Raamatu toimimispõhimõtted.

Klikkige tekstile “Kaebuse esitamine”, mispeale avaneb kaebuse esitamise vorm.

Vormi väljade täitmine.
See, kelle vastu kaebust esitate, on siinse veebikeskonna mõistes vastaspool ja esitamise esimesele sisestamisväljale trükitegi Te juriidilisest isikust vastaspoole nime.
Mitte taksojuht, vaid taksofirma. Mitte kassiir, vaid kaubanduskett. Turukaupmees, turustades oma kaupa eraisikuna ei saa olla meie mõistes oponent. Küll aga füüsilisest isikust ettevõtjad ja riiklikud asutused v.a. Vabariigi Valitsus, riigikaitse oma funktsioonide piires, üldharidusasutused ja veel mõningad juhud.

Teisele sisestate juhtumi toimumisaja. Nt 18.11.03 või august-oktoober 2003.

Kolmandale sisestamisväljale trükite eluala, millel juhtum toimus. Nt kindlustus. Kaebuste Raamat soovib Teie abiga peatselt pakkuda tarbijale tänuväärset andmebaasi oma ostu sooritamiseks või teenuse tellimiseks.

Neljas ja suurim sisestusväli ongi Teie juhtumi kirjeldamiseks.
Enne sisestamist soovitame tutvuda “Kaebuseesitaja vastutusega”.

Viiendale sisestusväljale sisestate oma e-posti aadressi, millel meie töötaja Teiega ühendust saab võtta. Teie e-posti aadressi ei avalikustata.

Kuuendale sisestusväljale märkige e-posti puudumisel Teie kontakttelefon ja soovi korral nimi või pseudonüüm, kellena Te kaebuse esitate.

Peale kõikide väljade täitmist vormil “Kaebuse esitamine”:
 • klikite te klahvil “Läkita kaebus”
 • meie töötaja võtab Teiega ühendust teie poolt toodud e-posti aadressil (eelistatult MSN Messenger keskkond) või telefonitsi ja teeb redigeerimis ettepanekud
 • koos töötatakse välja lõpptekst, mis avalikustatakse kaebusena.
Nimekirja alla kogutakse kõik avalikustatud juhtumid. Et leida vastav ettevõtja, asutus; saab juhtumeid sorteerida :
 • Tähestiku järgi
 • Eluala järgi ( hetkel veel mitterakendatav )
 • Juhtumite arvu järgi.
Soovitame Teil koguda juhtumist kõikvõimalikku materiaalset tõestust. Palume Teil võimaluse korral lisada faile, mis sisaldaksid juhtumeid tõendavaid fotosid.

Peale seda, kui saidile ilmub veel sama probleemi puudutavalt ja sama põhjustaja vastu nn. vennaskaebus, võivad saidipidajad võtta Teiega ühendust kahjupõhjustaja vastase koondnõude koostamise asjus.

See võib olla nt kasvõi üksiku teenindaja viisakusetus, tahtlik valeinformatsiooni jagamine vmiganes. Nõude koostame aga organisatsioonile, kelle halb sisekord, laiskus, töötajate väike motivatsioon vmiganes on Teile kahju põhjustanud.

Koostamisel on abiks ja selle kaitsmisel kohtus esineb prestiizne advokaadibüroo.

Peale koondnõude koostamist ja esitamist vastavate juhtumite kogum arhiveeritakse kausta, deaktiveeritakse (kuid on nähtav) ja Teie nimed avalikustatakse. See on oluline pariteetsuse seisukohalt kahjupõhjustaja suhtes.


Kaebuste Raamatu hoovad oma eesmärkide saavutamiseks on :
  Avalikustamine
  Suhtlemine Vastaspoolega
  Abi riigiasutustelt
  Pöördumine Tarbijakaitseametisse
  Hagi kohtusse