Kaebuste Raamat taotleb häid kaubandustavasid ning viisakat vastutulelikkust meie igapäevases asjaajamises.

Õiguse ja kohustuse tasakaalu huvides nõustub kaebuseesitaja :
1. et kaebuse esitamine tähendab avalikku kinnitust Teiega toimunu suhtes
2. võtma vastutuse, et esitatud faktid vastavad tõele kuni oma seisukohtade juriidilise kaitsmiseni välja
3. identifitseerima end saidipidajale
4. et tekst kaebusega ei tohi sisaldada solvanguid, ebatsensuursusi ega soovitavalt isegi hinnangut Vastaspoole käitumisele.